ADRESA

Michaela's Store s.r.o.
Mariánska 596/50
97101 Prievidza
Slovensko

KONTAKT

(+421) 0918 209 245

michaelasstore@gmail.com

ORGÁN DOZORU PRE OCHRANU SPOTREBIEĽA

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín